Βιοτεχνική χρήση

Μέγεθος Κειμένου

 

Βιοτεχνική χρήση

Στο Βιοτεχνικό τομέα οι εφαρμογές και η χρήση του υγραερίου ποικίλουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργία σε συνδυασμό με την μέγιστη οικονομία.

Προσπαθώντας  λοιπόν να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, στην Θεσσαλία GAS ομάδα πτυχιούχων μηχανικών σε συνδυασμό με πολύχρονη εμπειρία μπορούν να σας προτείνουν λύσεις για περιπτώσεις όπως θέρμανση χώρων ,λειτουργία μηχανημάτων, παραγωγή ζεστού νερού και παραγωγή ενέργειας από γεννήτριες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγραέριο.

Συνήθεις καταναλωτές που έχουν ανάγκη από θέρμανσή χώρου ,παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού και επαγγελματικές κουζίνες  όπως είναι οι αίθουσες συνεστιάσεων ,εστιατόρια ,βιοτεχνίες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις μεσαίων καταναλώσεων που η οικονομία στην χρήση εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά αποτελέσματα.

Μπορούμε να προτείνουμε διαφόρους τρόπους  για την παραγωγή ζεστό αέρα π.χ.  αερολέβητες ,θέρμανση χώρων με μεγάλο ύψος (π.χ. κάτοπτρα και σωλήνες παραγωγής θερμότητας ) ,όπως επίσης και για την παραγωγή ζεστού νερού με επαγγελματικά boiler με δυνατότητα άμεσης ενέργειας. 

Χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και για την σωστή εκτίμηση που αφορά την διατύπωση προτάσεων η εταιρία FGAS πραγματοποιεί  επίσκεψη στων χώρο σας από εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς.