Υπέργειες δεξαμενές

Μέγεθος Κειμένου

 

Η εταιρία μας σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
δεξαμένων υγραερίου που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τα
υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας μέσα απο διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ISO, σας προμηθεύει δεξαμένες υγραερίου υπόγειες
και υπέργειες στα παρακάτω τυποποιημένα μεγέθη καθώς επίσης
και σε οποιαδήποτε άλλη κατά παραγγελία χωρητικότητα σε περιπτώσεις
μεγάλων καταναλώσεων.

Υπόγειες δεξαμενές

Μέγεθος Κειμένου

 

ipogeies deksamenes

 

 

 

 

 

 

Η εταιρία μας σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
δεξαμένων υγραερίου που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τα
υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας μέσα απο διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ISO, σας προμηθεύει δεξαμένες υγραερίου υπόγειες
και υπέργειες στα παρακάτω τυποποιημένα μεγέθη καθώς επίσης
και σε οποιαδήποτε άλλη κατά παραγγελία χωρητικότητα σε περιπτώσεις
μεγάλων καταναλώσεων.

Φιάλη Fgas 10kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 10kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου (80% βουτάνιο και 20% προπάνιο)

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)

Φιάλη Fgas 2kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 2kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου (80% βουτάνιο και 20% προπάνιο)

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)

Φιάλη Fgas 3kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 3kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)

Φιάλη Fgas 13kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 13kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου 

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)

Φιάλη Fgas 25kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 25kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου 

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)

Φιάλη Fgas 5kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 5kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)