Φιάλη Fgas 13kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 13kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου 

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)