Φιάλη Fgas 5kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 5kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)