Φιάλη Fgas 3kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 3kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)