Φιάλη Fgas 2kg

Μέγεθος Κειμένου

 

thessaliafgas 2kg

Περιεχόμενο: Μίγμα υγραερίου (80% βουτάνιο και 20% προπάνιο)

Χρήση: Διάφορες οικιακές χρήσεις (μαγείρεμα, σόμπα, ψήσιμο κ.λπ.)