Πρατήρια Autogas

Μέγεθος Κειμένου

 

Πρατήρια Autogas

Διαθέτουμε ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα πρατήρια Υγραερίου, φροντίζοντας να εξυπηρετούμε το καταναλωτικό κοινό παρέχοντας τις καλύτερες τιμές και τη καλύτερη εξυπηρέτηση, εφοδιάζοντας αυτά, με υγραέριο από τα Ελληνικά Διυλιστήρια.

Επίσης διενεργούμε ελέγχους στις αντλίες των πρατηρίων μας ακολουθώντας την νομοθεσία για ακριβείς παραδόσεις προς τους καταναλωτές.

Επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή και την προμήθεια Υγραερίου σε πρατήρια Autogas.