Τεχνική υπηρεσία

Μέγεθος Κειμένου

 

Τεχνική υπηρεσία

Aνάμεσα στις δραστηριότητες της Θεσσαλία GAS έναν από τους σημαντικούς ρόλους αποτελεί το τεχνικό τμήμα το οποίο είναι στελεχωμένο από μηχανολόγους μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς που κατασκευάζουν, επισκευάζουν και συντηρούν εγκαταστάσεις υγραερίου βιομηχανικού, επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού με πιστοποιημένα υλικά και εξοπλισμό για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, όπου και αν βρίσκεστε.